Kliknij aby powiększyć

 

Formularz wyświetla listę uprawnień do obiektów systemowych.

W oknie po lewej stronie formularza widoczne są typy obiektów, natomiast w tabeli po prawej - uprawnienia do wybranego typu.

Uprawnienia dynamiczne pozwalają sterować dostępnością nie tylko na poziomie typów obiektów, ale również na poziomie ich instancji. O ile te pierwsze ustala administrator, o tyle drugie może modyfikować sam użytkownik pod warunkiem, że takie uprawnienie nadał mu administrator.

Za przykład niech posłuży sytuacja, gdy sekretarka prezesa może standardowo przeglądać jego notatki, jednakże jedna konkretna notatka nie powinna być dla niej widoczna. Prezes, który posiada uprawnienie do zmiany uprawnień, odbiera jej zatem dostęp do tej właśnie notatki.

Uprawnienia dynamiczne dotyczą:

 • kontrahentów,
 • projektów,
 • spraw,
 • zdarzeń,
 • następnych kroków,
 • akcji automatycznych.

i obejmują:

 • odczyt,
 • zapis,
 • edycję,
 • usuwanie,
 • zmianę uprawnień,
 • działania szczególne (w odniesieniu do niektórych typów dokumentów).

Uprawnienia przypisane do kontrahentów i projektów dziedziczone są na poziom spraw, natomiast uprawnienia przypisane sprawom dziedziczone są na poziom zdarzeń.

Dodając kolejne wiersze do tabeli specyfikuje się uprawnienia, przy czym warunki w wierszach powiązane są spójnikiem lub (alternatywa logiczna).

Pole Zarządzanie uprawnieniami udostępnia trzy możliwości do wyboru:

 • Dynamiczne ACL - wybranie tej opcji powoduje, że dla Projektów, Kontrahentów, Spraw, Zdarzeń, Następnych kroków i Akcji automatycznych ważne są uprawnienia przyznane w ACL. Warto pamiętać, że Lista dokumentów sprzedaży oraz Lista zamówień również bazuje na uprawnieniach przypisanych do Zdarzeń.

 • Statyczne (Role) - w Systemie obowiązują uprawnienia statyczne przypisane do ról.

 • Role + ACL - uprawnienia użytkownika do określonych akcji w Systemie będą działać pod warunkiem, że zostały mu przyznane zarówno w uprawnieniach statycznych (Role), jak i w dynamicznych (ACL). 

Uwaga: Ponieważ ewentualne zmiany we wspomnianym polu mają zasadniczy wpływ na funkcjonowanie Systemu, dla bezpieczeństwa zostało ono zablokowane do edycji, a odblokowanie wymaga naciśnięcia przycisku Odblokuj i jest poprzedzone odpowiednim ostrzeżeniem.

Instrukcja Obsługi - przejdź do strony głównej
 

Nasz portal instaluje pliki ciasteczek (cookies) – tutaj dowiesz się o nich więcej. Przeglądając te strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas wspomnianych plików.

When browsing our webpages you accept cookies from this site