Projekt POIG 8.2

 

POIG.jpg 

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość

EFRR.png

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa VIII:   Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2:   Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Projekt nr WND-POIG.08.02.00-12-263/12

Wdrożenie rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B celem automatyzaji i koordynacji procesów biznesowych pomiędzy firmą BMS CREATIVE T.WYROZUMSKI SPÓŁKA JAWNA a jej partnerami biznesowymi


Numer umowy o dofinansowanie:   UDA-POIG.08.02.00-12-263/12-00
Okres realizacji:   1.06.2013 - 31.12.2014
Całkowity koszt projektu:   772.510,00 PLN
W tym wydatki kwalifikowane:    772.510,00 PLN
Współfinansowanie ze środków publicznych:   520.533,50 PLN

 

 Projekt został zrealizowany.

 

Zapraszamy na strony:

Unia Europejska,  

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

 

Nasz portal instaluje pliki ciasteczek (cookies) – tutaj dowiesz się o nich więcej. Przeglądając te strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas wspomnianych plików.

When browsing our webpages you accept cookies from this site